OBS: Du er nu offline

Sådan bedømmes virksomhederne

Kriterierne er opdelt i seks hovedgrupper, og under hver er angivet eksempler på, hvad der menes med overskrifterne.

Løn- og arbejdsvilkår, herunder f.eks.
 • Lønniveau
 • Ansættelsesforhold (weekendarbejde, skiftehold, etc.)
 • Jobudvikling
 • Informationsniveau
 • Samarbejdsklima/medindflydelse (SU, tillidsrepræsentantens rolle etc.)
 • Fysisk arbejdsklima (indretning, kantine mv.)
 • Fokus på forholdene hos distributører, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt
 • Tiltag for at sikre kønsmæssig ligestilling som f.eks. kønsopdelt lønstatistik.
Arbejdsmiljø og sundhed, herunder f.eks.
 • Fokus på arbejdsmiljøet
 • Løbende dialog og forbedring af arbejdsmiljøet
 • Sund mad på arbejdet
 • Sygefravær
 • Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
Uddannelse, herunder f.eks.
 • Uddannelse af lærlinge
 • 'Uddannelse af egne medarbejdere (voksenlærlinge mv.)
 • Kompetenceudvikling mere generelt (læse/stavekurser, træning på jobbet mv.)
 • Inddragelse af medarbejdere i udvikling/innovation i virksomheden

Klima og miljø, herunder f.eks.
 • CO2 politik
 • Miljøhensyn i produktionen
 • Ressourceforbrug
 • Medarbejderinddragelse i udviklingen af grøn teknologi
Samfundsansvar, herunder f.eks.
 • Familiepolitik
 • Seniorpolitik
 • Integration af medarbejdere af anden etnisk herkomst
 • Integration af handicappede og folk med nedsat arbejdsevne
 • Fokus på mangfoldighed på arbejdspladsen bl.a. i forhold til religion, seksualitet og køn
 • Forhold til myndigheder.
Virksomhedens udvikling, herunder f.eks.
 • Virksomhedens regnskab (forrentning af egenkapital, soliditet etc.)
 • Forskning og produktudvikling
 • Virksomhedsstrategi
 • Investering i nye danske arbejdspladser
 • Beskæftigelse hos underleverandører
 • Overskudsanvendelse
 • Fokus på udvikling, innovation og/eller forskning i produkter eller processer